De term Reiki komt uit de Japanse woorden “Rei” en “Ki”. “Rei” betekend Universele en “Ki” staat voor levensenergie. Deze universele levensenergie is overal om ons heen en is aanwezig in alles wat leeft en niet leeft. Het is de essentiële energie waaruit alles bestaat. Alles is energie, alles is met elkaar verbonden!!

Reiki is een methode waarbij gewerkt wordt met het sturen van deze kosmische energie, waarbij hemel en aardenenergie met elkaar worden verbonden. Deze energie is niet ván ons maar stroomt dóór elk van ons en is bedoeld om ons gevoel en ons bewustzijn te ontwikkelen. Ook de gever van Reiki dient enkel als doorgeef kanaal van deze universele energie en heeft hier geen enkele invloed op.

Reiki word door iedereen anders ervaren. De ene voelt de energie als warmte of trillingen, de ander ziet de energie in kleuren en weer een ander merkt hier weinig of niets van maar durft zich in vertrouwen over te geven aan het universum. Het staat de ontvanger van Reiki vrij om zich bewust of onbewust open te stellen om al dan niet deze energie te ontvangen zodat deze kan doorstromen in zijn of haar hele fysieke en mentale wezen. Deze holistische healing kan dan ook balans brengen op verschillende levels: fysiek, mentaal, energetisch, spiritueel en emotioneel wat tot healing, genezing of acceptatie kan leiden.